LEGE Nr. 38 din 19.03.2015 cu privire la scutirea unor categorii de populaţie de achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015

LEGE Nr. 38 din 19.03.2015 cu privire la scutirea unor categorii de populaţie de achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015

Publicat : 03.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 78-83     art Nr : 107

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – (1) Prin derogare de la Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, persoanele fizice prevăzute în pct. 1 şi 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în anul 2015, sînt scutite de achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015 şi neachitate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Autoritatea competentă de stingerea obligaţiunilor financiare prevăzute la alin. (1) al prezentului articol este Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 38. Chişinău, 19 martie 2015.