H O T Ă R Î R E pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007 nr. 1099 din 02.12.2010