H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1387 din 10.12.2007