H O T Ă R Î R E cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiĠiile asigurării obligatorii de asistenĠă medicală nr. 1372 din 23.12.2005