H O T Ă R Î R E despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 594 din 14.05.2002