H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 156 din 11.02.2002