H O T Ă R Î R E cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală nr. 1432 din 07.11.2002