LEGE Nr. 158 din 20.05.2004 pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova

Publicat : 18.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 096     art Nr : 497     Promulgat : 08.06.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
1. La articolul 21 alineatul (4), după cifrele "248-251," se introduce cifra "254,".
2. Articolul 216 va avea următorul cuprins:
"Articolul 216. Producerea (falsificarea), transportarea,
          păstrarea, comercializarea produselor (mărfurilor),
           prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa
           sau sănătatea consumatorilor
(1) Producerea (falsificarea), transportarea, păstrarea, comercializarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor, săvîrşite în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 800 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 5.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani sau cu lichidarea întreprinderii.
(2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite repetat;
b) dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă sau medie a sănătăţii ori decesul persoanei,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5.000 la 8.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani sau cu lichidarea întreprinderii.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) săvîrşite în proporţii deosebit de mari;
b) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) dacă au provocat decesul a două sau mai multe persoane,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 1.500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea întreprinderii."
3. Articolul 254 va avea următorul cuprins:
"Articolul 254. Comercializarea mărfurilor de proastă calitate
               sau necorespunzătoare standardelor
(1) Comercializarea intenţionată a mărfurilor de proastă calitate sau necorespunzătoare standardelor, săvîrşită în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 800 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 5.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani sau cu lichidarea întreprinderii.
(2) Aceeaşi acţiune:
a) săvîrşită repetat;
b) dacă a provocat din imprudenţă vătămarea gravă sau medie a sănătăţii ori decesul persoanei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 800 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5.000 la 8.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani sau cu lichidarea întreprinderii.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) săvîrşite în proporţii deosebit de mari;
b) dacă au provocat decesul a două sau mai multor persoane,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 1.500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea întreprinderii."
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                 Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 20 mai 2004.
Nr.158-XV.