Despre proiectul «Drepturile Omului pentru Pacienţi şi Personalul Medical»

 

Proiectul “Drepturile Omului pentru Pacienţi şi Personalul Medical” a fost elaborat și urmează a fi implementat de organizația Ambasada Drepturilor Omului cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Implementarea proiectului este prevăzută pentru o perioadă de un an de zile (ianuarie-decembrie 2014) și vizează promovarea respectării standardelor drepturilor omului în domeniul ocrotirii sănătății pe întreg teritoriul Republicii Moldova (inclusiv în regiunea Transnistreană).

 

Unul din obiectivele proiectului este crearea unui website specializat care urmează a deveni o sursă cuprinzătoare de informaţie pentru publicul larg din Republica Moldova (de pe ambele maluri ale Nistrului) și pentru victime ale încălcărilor drepturilor omului privind drepturile şi măsurile eficiente de apărare a drepturilor în domeniul ocrotirii sănătății la nivel naţional, regional şi internaţional.

 

Avem intenţia de a crea o sursă de informaţii utile atât pentru victimele cât şi pentru potenţialele victime ale încălcărilor drepturilor omului, în deosebi membri ai categoriilor social-vulnerabile precum: persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA sau tuberculoză, care necesită îngrijiri paliative, minoritățile etnice, membrii comunității LGBT, femeile, mame solitare, migranți, şomeri, persoanele cu facultăți intelectuale reduse sau cu probleme de sănătate psihică, utilizatorii de droguri și alte categorii.

 

În afară de aceasta, site-ul va fi util și grupurilor profesionale care activează în domeniul apărării drepturilor pacienților sau personalului instituțiilor medicale, prin direcționarea / încurajarea grupurilor țintă în vederea combaterii efective a violărilor drepturilor în domeniul ocrotirii sănătății și prevenirea unor noi încălcări în Republica Moldova. Site-ul nu va conține doar descrierea și constatarea încălcărilor existente a drepturilor omului în domeniul sănătății, dar va propune și căi de soluționare a problemelor de sistem.

 

Site-ul va contribui la identificarea de către societate a îngrădirilor ilegale sau a violărilor drepturilor omului în domeniul sănătății, va furniza recomandări de ordin practic victimelor și potențialelor victime a încălcărilor drepturilor omului în domeniul sănătății și apărării propriilor drepturi. Site-ul va oferi informații despre mecanismele naționale, regionale și internaționale ce pot fi exploatate în domeniul apărării drepturilor în domeniul sănătății, în ce instanțe este posibil de a invoca îngrădirile sau drepturile încălcate, cum necesită a fi epuizate căile de atac intern, cum poate fi prezentată o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau la Comitetul ONU pentru Drepturile Omului.

 

Pentru a acoperi întreg teritoriul Republicii Moldova (inslusiv regiunea Transnistreană), site-ul va fi elaborat în două limbi, romînă și rusă. În acest caz, site-ul poate fi o sursă informaţională utilă şi pentru toate ţările post-sovietice, pentru care limba rusă este folosită în calitate de limbă comună de lucru. Pentru a asigura durabilitatea site-ului după finisarea proiectului, site-ului îi va fi atribuit un domen secundar cu acces autonom, dar și cu acces direct de pe pagina web a organizației Ambasada Drepturilor Omului.

 

În afară de acestea, în cadrul proiectului sunt prevăzute acordarea a 100 de ore de consultații juridice gratuite victimelor violărilor drepturilor omului în domeniul sănătății (atât pacienților cât și personalului medical) cu scopul de a promova accesul acestora la justiție. Pentru a înregistra o solicitarea în vederea obținerii unei consultații gratuite din partea unui expert (avocat / jurist) pot fi apelate numerele de telefon +373 79978260 sau +373 22 920 700.

 

Pagina proiectului va include un banner interactiv „Consultație gratuită”, accesând banner-ul respectiv, vizitatorul site-ului va fi îndreptat spre o anchetă on-line, care urmează a fi completată pentru a primi o consultaţie juridică gratuită. Acest instrument va reprezenta un mijloc suplimentar de a se înregistra pentru consultația gratuită a expertului.

 

În cadrul implementării proiectului, sperăm să identificăm cel puțin 2 cazuri de încălcări ale drepturilor omului în domeniul sănătății, care ar constitui cazuri de litigare strategică cu potențial de a antrena schimbări pozitive la nivel sistemic.