Это новая версия сайта. Перейти на старую

Știri

Ambasada Drepturilor Omului a participat la reuniunea Rețelei regionale de asistență juridică pentru persoanele afectate de epidemia HIV

La 28 octombrie 2014, la Tbilisi, a avut loc o întâlnire preliminară a participanților la Rețeaua regională de asistență juridică pentru persoanele afectate de epidemia HIV. Avocații din organizații din nouă țări din regiunea Europei de Est și Asia Centrală au discutat despre posibilitățile de îmbunătățire a calității asistenței juridice acordate, reguli etice atunci când lucrează cu reprezentanți ai grupurilor vulnerabile. Dezvoltarea rețelei, extinderea acoperirii teritoriale, stabilirea unei comunicări permanente cu comunitățile de grupuri vulnerabile au devenit, de asemenea, subiectul discuției. Specialiștii din IDLO și din biroul regional al PNUD au făcut prezentări la întâlnire.

Rețeaua regională de asistență juridică pentru persoanele afectate de epidemia HIV reunește organizații pentru drepturile omului care oferă asistență juridică persoanelor care trăiesc cu HIV și reprezentanților populațiilor cheie cu cel mai mare risc de infectare cu HIV. Acestea sunt reprezentate de avocați cu un nivel ridicat de profesionalism și practică extinsă în lucrul cu aceste grupuri. Schimbul de experiență și practicile de succes a fost una dintre componentele principale ale întâlnirii.

La întâlnire, participanții la rețea au susținut necesitatea adoptării unui cod de etică, care ar trebui să devină documentul principal pentru participanții la rețea, care reglementează relațiile cu reprezentanții grupurilor vulnerabile care solicită asistență juridică gratuită, pentru a preveni stigmatizarea și discriminarea persoanelor care solicită asistență juridică în munca lor, protecția informațiilor confidențiale furnizate avocaților. Textul codului în sine a devenit, de asemenea, subiectul discuției.

În timpul ședinței, Rimma Grishmanovskaya, responsabil de program pentru Europa de Est și Asia Centrală a Organizației Internaționale de Drept pentru Dezvoltare (IDLO), a prezentat participanților la întâlnire o prezentare despre „Practica internațională pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor juridice în domeniul HIV”. Specialistul Centrului Regional al PNUD Boyan Konstantinov a prezentat participanților la rețea o prezentare despre oportunitățile de strângere de fonduri în activitățile organizațiilor și utilizarea acestora.

Reuniunea regională a avut loc cu sprijinul financiar al biroului regional al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și al Organizației Internaționale de Drept pentru Dezvoltare (IDLO).

Ambasada Drepturilor Omului s-a alăturat Rețelei regionale de asistență juridică pentru persoanele afectate de epidemia HIV, nu cu mâinile goale. De la începutul anului 2014, organizația a lansat un proiect numit „Drepturile omului în îngrijirea sănătății”, în cadrul căruia va oferi asistență juridică gratuită victimelor încălcării drepturilor de sănătate. Proiectul este implementat cu sprijinul Fundației Soros-Moldova și își propune să promoveze respectarea standardelor drepturilor omului în domeniul asistenței medicale în toată Moldova (inclusiv în regiunea transnistreană).

Proiectul include 100 de ore de asistență juridică gratuită victimelor încălcării drepturilor de sănătate. În timpul implementării proiectului Drepturile Omului în Sănătate, experți - avocați și avocați vor lucra pentru a oferi consultații gratuite, asistență juridică primară persoanelor care au suferit încălcări ale drepturilor omului în domeniul asistenței medicale (atât pacienți, cât și lucrători medicali), pentru a promovarea accesului la justiție.

În urma proiectului, echipa Ambasadei Drepturilor Omului speră să identifice cel puțin două cazuri de încălcări ale drepturilor omului în domeniul sănătății, care pot forma baza litigiilor strategice și pot duce la schimbări pozitive la nivel de sistem.

Prioritatea în proiect va fi acordată celor mai vulnerabile categorii ale populației - persoanele care trăiesc cu HIV / SIDA sau tuberculoză, care au nevoie de îngrijiri paliative, minorități etnice, reprezentanți ai comunității LGBT, femei, mame singure, migranți, șomeri, persoane cu dizabilități intelectuale sau probleme de sănătate mintală , consumatori de droguri etc. Cu toate acestea, această listă poate și ar trebui extinsă pentru a include orice persoană care are nevoie de ajutorul experților - avocați / avocați - cu privire la respectarea standardelor drepturilor omului în domeniul asistenței medicale în toată Moldova (inclusiv regiunea transnistreană).

Ambasada Drepturilor Omului a participat la reuniunea de lucru a Rețelei regionale de asistență juridică de la Kiev

În perioada 11-12 septembrie 2015, la Kiev (Ucraina), cu sprijinul biroului regional al PNUD, a avut loc reuniunea anuală a Rețelei regionale de asistență juridică pentru persoanele afectate de HIV / SIDA, care a reunit 29 de organizații din 9 țări din Europa de Est și din regiunea Asiei Centrale. Subiectul întâlnirii a fost planificarea strategică pe termen scurt și lung a rețelei de asistență juridică.

Participanții au împărtășit informații despre practica juridică de succes în 2015. Principala parte a acestei practici a fost cauzele câștigate în instanță privind acordarea unui permis de ședere temporar în Rusia, indicarea diagnosticului pe cardurile de spital, restabilirea drepturilor persoanelor strămutate intern și a refugiaților cu HIV, privarea părinților infectați cu HIV de dreptul de a crește copii, eliberarea timpurie a condamnaților cu HIV care nu sunt poate oferi tratament în custodie. Organizațiile din Kazahstan au vorbit despre practica emiterii ordinelor de protecție împotriva femeilor care sunt victime ale violenței domestice cu ajutorul inspectorului superior pentru protecția femeilor împotriva violenței. În Georgia, în cazurile în care au participat membri ai rețelei de asistență juridică, poliția a fost aspru mustrată pentru discurs homofob. Organizațiile din Moldova, Ucraina, Kazahstan au vorbit despre instruirile pe care le-au organizat pentru ca medicii să depășească discriminarea împotriva persoanelor seropozitive. Participanții la rețea din Rusia au vorbit despre pledoaria de succes pentru includerea medicamentelor pentru terapia antivirală în lista mijloacelor esențiale de viață, modificări ale legii brevetelor.

Dintre problemele sistemice, reprezentanții Rețelei de asistență juridică au menționat urmărirea penală pentru infecția cu HIV conform declarațiilor partenerilor permanenți, refuzul de a oferi terapie antiretrovirală de către părinți copiilor cu HIV pozitivi. Deoarece astfel de puncte problematice din legislație sunt comune pentru majoritatea țărilor din regiune, organizațiile au propus să se alăture eforturilor pentru ao schimba.

La reuniune au participat, de asemenea, reprezentanți ai rețelelor regionale: Coaliția Eurasiatică pentru Sănătatea Bărbaților, Rețeaua Eurasiatică a Femeilor pentru SIDA, Asociația PLHIV din Europa de Est și Asia Centrală, Rețeaua femeilor care lucrează cu sex.

Reprezentanții rețelelor regionale au vorbit despre activitățile rețelelor, formarea și dezvoltarea acestora, planurile pentru viitor. Coaliția Eurasiatică pentru Sănătatea Bărbaților a anunțat începutul cooperării cu Rețeaua de asistență juridică privind pregătirea expertizei juridice a legislației din 9 țări din regiune cu privire la HIV, MSM și persoanele transgender, analiza lacunelor din legislație și recomandări pentru eliminarea acestora. Rețeaua femeilor care lucrează în domeniul sexului a raportat, de asemenea, că au folosit rezultatele interviurilor cu șase organizații care participă la rețeaua de asistență juridică din Kazahstan, Ucraina și Georgia în pregătirea unui studiu pentru a analiza barierele care împiedică lucrătorii sexuali să obțină asistență juridică. Prezentările rețelelor regionale de comunități au generat interes și multe întrebări din partea altor participanți la întâlnire.

„Rețelele regionale ar trebui să faciliteze consolidarea parteneriatelor și a cooperării între membrii lor la nivel de țară pentru a proteja mai eficient drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV”, a declarat Hovhannes Madoyan, reprezentant al Uniunii PLHIV pentru Europa de Est și Asia Centrală, „Vedem o astfel de cooperare sub forma campanii comune pentru protejarea drepturilor PLHIV și ale reprezentanților populațiilor cheie afectate. De asemenea, este important să ne alăturăm eforturilor de modificare a normelor legale care reprezintă bariere în calea accesului reprezentanților populațiilor cheie afectate la testarea și tratamentul HIV ”.

Coordonatorul rețelei de asistență juridică a prezentat activitatea rețelei în ultimul an. În 2015, trei membri noi din Kazahstan și Ucraina s-au alăturat Rețelei. Planificatorul strategic a prezentat punctele tari și punctele slabe ale rețelei de asistență juridică, resursele disponibile și necesitatea de a dezvolta altele noi identificate de participanții la întâlnirea preliminară a interviului. A avut loc o discuție cu privire la planurile rețelei de asistență juridică pentru un an și trei ani, posibilitățile și modalitățile de implementare a acestora. Participanții la întâlnire și-au prezentat participarea la implementarea activităților planificate, sugerând implicarea resurselor organizațiilor. A fost înființat un grup de lucru pentru a pregăti participarea Rețelei de asistență juridică pentru a cincea conferință privind HIV / SIDA în Europa de Est și Asia Centrală.

Sursă - http://hiv-legalaid.org/index.php?id=1442258092

Ambasada pentru Drepturile Omului a participat la reuniunea anuală a Rețelei regionale de asistență juridică.

Reuniunea anuală a Rețelei regionale de asistență juridică pentru persoanele afectate de HIV / SIDA, care reunește 29 de organizații din 9 țări din Europa de Est și Asia Centrală, a avut loc la Kiev, Ucraina, în perioada 11-12 septembrie 2015. a fost sprijinit de biroul regional al PNUD. Subiectul întâlnirii a fost planificarea strategică pe termen scurt și lung a rețelei de asistență juridică.

Participanții la întâlnire au împărtășit informații despre practica lor juridică actuală. Principala parte a acestei practici reușite a fost procesele câștigate privind acordarea unui permis de ședere temporar în Rusia, privind nedivulgarea informațiilor confidențiale despre diagnosticul din dosarele medicale, privind restabilirea drepturilor încălcate ale persoanelor strămutate intern și ale refugiaților cu HIV, privarea dreptului părinților seropozitivi de a-și educa copii aflați în libertate timpurie din închisoare condamnați cu HIV și care nu pot primi tratament în închisoare. Reprezentanții organizațiilor kazahstani au vorbit despre practica lor de a emite ordine de protecție femeilor care sunt victime ale violenței domestice. Această practică a fost posibilă prin asistența inspectorului șef pentru protecția femeilor împotriva violenței.

În Georgia, ofițerii de poliție au fost mustrați aspru pentru retorica homofobă în procesele la care au participat membri ai rețelei de asistență juridică. Organizațiile din Moldova, Ucraina și Kazahstan au furnizat informații cu privire la instruirile care au fost organizate pentru ca medicii să depășească discriminarea împotriva persoanelor seropozitive. Membrii rețelei din Rusia și-au prezentat experiența de susținere a succesului cu privire la includerea medicamentelor antiretrovirale pentru terapia în lista medicamentelor esențiale esențiale și a modificărilor din legislația privind brevetele.

Reprezentanții rețelei de asistență juridică au numit drept probleme sistemice urmărirea penală a infecției cu HIV pe baza declarațiilor partenerilor permanenți ai persoanelor seropozitive și refuzul părinților de la terapia antiretrovirală. Deoarece astfel de probleme legislative complexe sunt frecvente în majoritatea țărilor din regiune, organizațiile participante s-au oferit să își unească forțele pentru a schimba legislația.

La reuniune au participat, de asemenea, reprezentanți ai următoarelor rețele regionale: Coaliția Eurasiatică pentru Sănătatea Bărbaților, Rețeaua Eurasiatică pentru Femei SIDA, Uniunea PLHIV din Europa de Est și Asia Centrală, Rețeaua Femeilor care lucrează cu sex.

Reprezentanții rețelelor regionale au vorbit despre activitățile acestor rețele, au vorbit despre formarea și dezvoltarea acestora și au prezentat planuri pentru lucrări viitoare. Reprezentanții Coaliției Eurasiatice pentru Sănătatea Bărbaților au vorbit despre începutul cooperării cu rețeaua de asistență juridică pentru a pregăti o examinare juridică a legislației din nouă țări din regiune cu privire la problemele legate de HIV, MSM și transgender, de a analiza lacunele din legislație și de a oferi recomandări pentru a remedia aceste lacune. Rețeaua lucrătorilor sexuali a informat participanții la întâlnire că au folosit rezultatele interviurilor cu șase organizații participante la rețea din Kazahstan, Ucraina și Georgia pentru a pregăti un studiu pentru a analiza barierele din calea lucrătorilor sexuali în calea asistenței juridice. ... Prezentarea rețelelor și comunităților regionale a trezit un mare interes, multe întrebări au fost puse și au răspuns.

„Rețelele regionale ar trebui să încurajeze parteneriate și cooperare mai puternice între membrii lor la nivel de țară, pentru a proteja mai eficient drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV”, a declarat Hovhannes Madoyan, Reprezentant al Asociației PLHIV din Est. Europa și Asia Centrală - „Vedem această colaborare ca fiind campanii comune pentru protejarea drepturilor persoanelor cu HIV și a reprezentanților populațiilor cheie afectate. De asemenea, este important să ne alăturăm eforturilor noastre de modificare a normelor legale care împiedică accesul reprezentanților populațiilor cheie. populațiile afectate la testarea și tratamentul HIV.

Coordonatorul rețelei de asistență juridică a prezentat activitățile rețelei în ultimul an. Trei noi membri din Kazahstan și Ucraina s-au alăturat rețelei regionale în 2015. Planificatorul strategic a vorbit despre resursele disponibile și necesitatea dezvoltării altora noi și a prezentat punctele tari și punctele slabe ale rețelei de asistență juridică identificate de unii participanți în timpul interviurilor preliminare. Au fost discutate planurile anuale ale rețelei și planurile trienale, posibilitățile și modalitățile de implementare a acestora. Participanții la întâlnire și-au indicat implicarea în implementarea activităților propuse, oferind atragerea de resurse și fonduri de la organizații. Grupul de lucru a fost înființat pentru a se pregăti pentru participarea Rețelei de asistență juridică la cea de-a cincea Conferință privind HIV / SIDA în Europa de Est și Asia Centrală.

Sursă - http://hiv-legalaid.org/e

 
Image
Image
Noua versiune site-ului a fost elaborată în cadrul proiectului Internews Audience Understanding and Digital Support, finanţat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională, Sida
str. Sfatul Țării, 17 MD-2012, Chișinău, Moldova (intrare din curte)
+373 22 920 700
info@humanrightsembassy.org
Site-ul realizat de - Xsort Web Studio